Песочница, фото-мотивы "Москва" МЛ002-10

Песочница, "Столица" МЛ002
Размер  2,24x1,97x3,27 м.
ПО ЗАПРОСУ